Obsah

Zpět

Veřejné zasedání 12.9.2017

V e ř e j n é

z a s e d á n í

 

 

 

zastupitelstva obce Krty

 

 

se koná dne 12.09.2017 od 20.00 hod. v pohostinství Krty 54

 

 

 

Program :

 

1. Zahájení

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Schválení programu

4. Kontrola usnesení z minulého zasedání

5. Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 o nočním klidu

6. Rozpočtové změny

7. Žádosti

8. Různé

9. Diskuse

10. Usnesení

11. Závěr

 

 

 

 

Jaroslav Rambousek

Starosta obce Krty

 

 

Vyvěšeno: 4. 9. 2017

Datum sejmutí: 13. 9. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět