Navigace

Obsah

Historie kostelní

Před dávnými časy stála na dnešním místě kostela otevřená veřejná kaple zasvětcená ku památce Všech svatých. Kolem kaple byl hřbitov.
Za třicetileté války byla kaple zcela zničena, kdy byla kaple opět postavena není přesně známo.

V roce 1651 byla od hraběte Heřmana Černína, majitele Krt, postavena nová kaple zasvětcená sv. Vojtěchu, která byla ale opět zničenaKostel sv, Vojtěcha

V roce 1737 byl od Prokopa Černína postaven od základů zcela nový nynější kostel. který má křížový tvar a tři oltáře. Hlavní oltář sv. Vojtěch, levý sv. Apolena a pravý sv. Jan.

Oltářní obraz kostelního patrona pochází z roku 1792. Kostelní tři zvony byly umem mistra zvonaře Mikuláše Löwa z Prahy a to v roce 1687 - 1688.
Všechny tři zvony byly za druhé světové války roku 1943 sundány a odvezeny. Jeden zvon který přečkal celou válku v Hamburku se roku 1947 vrátil ze zajateckého tábora a zavěšen zpět na své místo. Vrácení zvonu zprostředkoval bývalý děkan Antonín Kindl z Jesenice.

Nynější hřbitov byl otevřen 1787 a v roce 1903 rozšířen.

 

kostel

 

kostel

 

kostel

 

kostel

 

kostel

 

kostel

 

kostel

Kostel sv. Vojtěcha

 

Kostel sv. Vojtěcha na severním okraji obdélné návsi v Krtech, vsi poprvé připomínané roku 1227, je původně raně barokní, postavený roku 1682. Roku 1737 byl přestavován a roku 1931 opravován.

Kostel má jednolodní dispozici s půlkruhovým presbytářem. Loď je zaklenuta valenou klenbou a sakristie je plochostropá. Hlavní oltář pochází z 18. století a je vyzdoben obrazem sv. Vojtěcha, snad od J. Kramolína. Jeden boční oltář je zasvědcen sv. Janu Nepomuckému a byl zhotoven roku 1751. Druhý, sv. Apolonie, pochází z druhé poloviny 18. století. Klasicistní kazatelna je z konce 18. století. Původně byl obklopen  hřitovem a vstup do areálu na západní straně střeží dvě sochy, sv. Vojtěcha a sv. Prokopa z 18. století.