Navigace

Obsah

Historie školní

Ještě dlouho před založením první školy měla obec Krty vesnického učitele, který učil děti v zimě v obecním domě č.p. 8. Sám nuzák chudý řemeslník mohl za velkých obtíží učit děti v jedné malé světničce, kde děti seděli na podlaze z udusané hlíny.

Po doložení Josefínského školního řádu v roce 1786 činil tehdejší Jesenický děkan Petr Postler nátlak na tehdejší obecní zastupitelstvo o povinnosti docházky dětí do školy v Jesenici nebo postavení nové školy v Krtech. Po mnohých tahanicích a dohadů se konečně obec rozhodla postavit nejenom školu ale i byt pro učitele a tanovila pevný roční plat. Škola byla dokončena v roce 1792. Jako první učitel byl ustanoven v Krtech František Weber, který zastával místo učitele po dobu 52 roků s ročním platem 28 zlatých.

Ku škole patřil též Ostrovec a samota Písařský mlýn. Osada Ostrovec sestavující se ze 16 čísel byla roku 1885 od Krt odloučena a přiřknuta k nově zřízené škole Velečín. Roku 1841 přišel do Krt učitel Ronk z Jesenice a působil v Krtech 46 let a zasloužil se o velký rozkvět ovocnářství. Od roku 1887 byla škola uzavřena a opětovné otevření nastalo až 1 září roku 1947. Ač byla obec osídlena českým obyvatelstvem již roku 1945. Byt ve škole byl neobyvatelný a a domek, který byl zajištěn pro učitele, byl zadán místnímu obchodníkovi. Z tohoto důvodu musel učitel do Krt dlouhou dobu dojíždět. Po dlouhém vyjednávání byl obchodníkovi přidělen rodinný domek č.p. 71 a konečně byl byt pro učitele volný.

V roce 1959 byla započata generální oprava školy. Na tuto opravu byla vynaložena částka 75000 Kčs.

Roku 1963 byla z rozhodnutí odboru školství a kultury v Rakovníku jednotřídní škola v Krtech zrušena a inventář přemístěn do Jesenice.

V současné době se v bývalé škole nachází obecní byt a místní obecní účad.