Navigace

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Krty

2.

Důvod a způsob založení

Obec Krty vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 5.členů

Státní správa
Tomáš Paradovský - starosta
Monika  Šterclová- místostarostka

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Krty
Krty č.p. 51 
270 33 Jesenice u Rakovníka

Telefon:  313 599 306    
Kancelář starosty:  736 102 802    
Kancelář:  313 599 306    
Fax:      
E-mail: krty@obecni-urad.net
Internet. stránky: www.krty.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Krty
Krty č.p. 51 
270 33 Jesenice u Rakovníka

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Krty
Krty č.p. 51 
270 33 Jesenice u Rakovníka

4.3.

Úřední hodiny

Den  

Pondělí

Pátek

8.30 - 10.00

 18.30 - 20.00

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář

telefon/fax: 313599306

Starosta

mobil: 736 102 802

Místostarostka

mobil: 773 104 161

4.5.

Čísla faxu

Fax:

4.6.

Adresa internetové stránky

www.krty.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

podatelna.krty@obecni-urad.net

4.8.

Další elektronické adresy

 

5.

Bankovní spojení

542480379/0800

6.

00639907

7.

DIČ

CZ00639907

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok 2013

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Krty
- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2010

- Odhlášení psa z evidence

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Krty

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Krty vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

Sazebník obce Krty
Zde uvedené částky jsou maximální dle paragrafu 17 odst. zákona 106.

Občan bude předem upozorněn na předpokládanou výši částky dle provedených služeb. Informace bude vydána až po zaplacení poplatku.
Náklady podle § 17 odst. zákona,

- na pořízení 1 strany výtisku A4 Kč 2,00
- na pořízení 1 strany výtisku A3 Kč 5,00
- na pořízení 1 strany kopie A4 Kč 2,50
- na pořízení 1 strany kopie A3 Kč 5,00
- na pořízení oboustranného výtisku A4 Kč 3,00
- na pořízení oboustranného výtisku A3 Kč 8,00
- na pořízení oboustranného kopie A4 Kč 3,00
- na pořízení oboustranného výtisku A3 Kč 8,00
- náklady spojené s použitou poštovní službou dle sazebníku České pošty


Základní sazba při poskytování informací vyžadující práci :

- za každou započatou 1 hodinu práce Kč 100,--.


Obec Krty jako povinný subjekt v souladu s § 17 odst. 3 zákona bude
vybírat úhradu zálohy na požadovanou informaci podle rozsahu poskytované
informace.

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Krty poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.