Navigace

Obsah

Zpět

OZV č. 1/16 kterou se stanoví části společného školského obvodu základní školy a mateřské školy

                                          Obec Krty

 

Obecně závazná vyhláška obce Krty, č.1/2016,

kterou se stanoví části společného školského obvodu základní školy a mateřské školy

 

 

Zastupitelstvo obce Krty se na svém zasedání dne 21. 12. 2016 usnesením č. 5/2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Stanovení školského obvodu

 

Na základě uzavřené dohody města Jesenice a obce Krty o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy a základní školy je území obce Krty částí školského obvodu Základní školy a mateřské školy Jesenice, okres Rakovník zřízené městem Jesenice.

 

 

                                                       Čl. 2

Zrušovací ustanovení

            Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o stanovení části společného školského obvodu základní školy.

 

Čl. 3

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti 6. 1. 2017.

Vyvěšeno: 22. 12. 2016

Datum sejmutí: 7. 1. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět