Navigace

Obsah

Historie obce Krty

Kostel a škola Krty

Obec Krty leží 439m. nadmořeké výšky, nejvyšší vrchol Krtských skal je vysoký 542m.

Původ obce Krty je ryze Slovanský, jednak je typická okrouhlice.
Jméno obce jest podle pověsti jménem jistého čeledína. Stařešina rodu se jmenoval Krtek od slovanského jména a tudy povstalo jméno Krty.

Není žádných zpráv, že by obec Krty byla osídlena již v pravěku, tehdejších dávných časů vystupují Krty až v roce 1227, kdy patřila nynější obec ku hradu Rabštejnu. Tehdy byla majetkem Libštejnu z Kolovrat. Po smrti Jaroslava staršího Libštejnského z Kolovrat přešly jako děditství jeho synu Benediktovi.
Ten vyměnil Krty v roce 1597 za tvrz, dvůr a ves Hokov a Běsno a tak se staly Krty majetkem Adama ze Štampachu. Roku 1600 bylo v Krtech 22 poddaných. Protože se Adam ze Štambachu zúčastnil vzpoury v roce 1623 byly Krty prodány za 9116 kop míšenských grošů Heřmanu Černínu z Chudenic pánu na Petrohradě.

V roce 1653 bylo v Krtech 21 usedlíků z nichž 9 Čechů, 4 usedlosti byly prázdné a pusté důsledkem třicetileté války, k úplnému poněmčení došlo v Krtech až v 18. století.

V letech 1864, 1867, 1898, 1900, 1903 byly v Krtech velké požáry. V roce 1864 shořela kostelní věž, 24 dubna 1867 vypukl požár ve stodole tehdejšího starosty obce a zničil cele usedlosti č.p. 16, 17, 18, 19, 21, 22, 30, 31, 37. V roce 1868 lehlo popelem č.p. 25, 27. V roce 1898 shořela stará obecní stodola a chalupa č.p. 38. V roce 1900 lehly popelem stodoly a usedlosti č.p. 6, 7, 41. Bleskem byla zapálena a úplně zničena panská stodola roku 1903. Krty minulých letech a nyní

Z důsledku tak častých požárů byl dán podnět k založení dobrovolného hasičského sboru a zakoupení nové stříkačky, což se roku 1900 uskutečnilo.

V roce 1902 měla obec Krty 57 domů, dva neobydlené a 328 obyvatel.

Lesy v okolí celé vesnice, které patřily k usedlostem připadly státu. Později připadly státu též lesy, které byly majetkem obce. 

Citováno ze starých záznamů obce Krty

 

Většinové německé obce Rakovnicka na počátku 20. století

(Citováno z knihy Většinové německé obce Rakovnicka po roce 1900) 

KRTY (Gerten)

Místní části: Krty, samoty - hájovna Theresienhain, ovčín, pohodnice.

57 domů (2 neobydlené) počet obyvatel 328. V obci kostel sv. Vojtěcha, dvoutřídní obecná škola v samostatné budově z roku 1863. Významným hospodářským odvětvím je těžba žuly. Lom J. Pokornyho z Krt, otevřený roku 1872, zaměstnával v letech 1898 - 1900 až sto kameníků. Zdejší modrošedá žula použina např. na stavbu mostu císaře Františka v Praze, mostu v Žatci a dalších místech. Kromě žuly rovněž těžba pískovce. V roce 1879 vybudována okresní silnice do Jesenice a v roce 1893 silnice do Blatna. V roce 1897 uvedena do provozu železniční trať Rakovník - Bečov, se zastávkou a nákladovou rampou v Krtech. Spoly: dělnický, hasičský. V lese za hřbitovem pověstmi opředený Čertův kámen.