Navigace

Obsah

Pár slov úvodem

Obec Krty leží v 439m nadmořské výšky, nejvyšší vrchol Krtských skal je vysoký 542m.

Původ obce Krty je ryze Slovanský - typická je okrouhlice.
Jméno obce jest podle pověsti jménem jistého čeledína. Stařešina rodu se jmenoval Krt od slovanského jména a tudy povstalo jméno Krty.

Historie

Původ obce Krty je ryze Slovanský -  typická je okrouhlice.
Jméno obce jest podle pověsti jménem jistého čeledína. Stařešina rodu se jmenoval Krt od slovanského jména a tudy povstalo jméno Krty.

Není žádných zpráv, že by obec Krty byla osídlena již v pravěku, tehdejších dávných časů vystupují Krty až v roce 1227, kdy patřila nynější obec ku hradu Rabštejnu. Tehdy byla majetkem Libštejnu z Kolovrat. Po smrti Jaroslava staršího Libštejnského z Kolovrat přešly jako děditství jeho synu Benediktovi.

Fotogalerie

18.11.2019

přítok k rybníku

přítok k rybníku

obnovení přítoku

Detail

18.11.2019

vodník Krtník

vodník Krtník

usazení vodníka do rybníka

Detail

 

 Oznámení : Vývoz odpadu 1x 14 dní  vždy lichý týden.

 

 

Poplatky na rok 2022

Poplatek za psa:

100,- Kč za 1 psa a 200,-Kč za každého dalšího

Senioři :  50,- Kč za 1 psa a 200,- Kč  za každého dalšího

Splatnost do 30.6.2022

Poplatek popelnice:

Každý přihlášený občan (poplatník) obce Krty musí uhradit částku 468 Kč za rok. Pokud si vlastník nemovitosti zvolí níže uvedený způsob vývozu komunálního odpadu, bude částka 468 Kč za rok na občana, zahrnuta v poplatku

zelená           52 x ročně (celoroční vývoz každý týden)                     4 056 Kč

červená        40 x ročně (topné období každý týden, léto 1x 14 dní) 3 120 Kč

žlutá              26 x ročně (celoročně 1 x 14 dní)                                      2 028 Kč

jednorázová známka                                                                                          78 Kč

pytel 110 l                                                                                                              72 Kč

 

V případě platby přes účet:

Částku zašlete na účet č. 542480379/0800, do var. Symbolu uveďte č.p. (č.ev.) . Známky Vám budou po úhradě vloženy do schránky.

 

 

Důležité sdělení a informace pro občany obce Krt

 

Dne 1. 1. 2021 nabyl účinnosti nový zákon 541/2020 Sb. o odpadech, který byl přijat v návaznosti na právní předpisy Evropské unie. Kromě nového zákona o odpadech vyšel i zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností a další související zákony č. 543/2020 Sb., 544/2020 Sb. a 545/2020 Sb.

 

Nový zákon o odpadech obsahuje oproti předchozí právní úpravě několik významných změn, které se dotknou nejen běžných občanů, ale podnikatelů a obcí. Níže jsou uvedeny změny s nakládáním s odpady, které se týkají občanů obce Krty v příštích letech.

 

Obce v ČR na základě výše uvedeného zákona jsou povinné od 1. 1. 2022 přijmout nové obecně závazné vyhlášky, které budou v souladu s novým zákonem o odpadech. Obec  Krty na svém jednání zastupitelstva dne 13.12.2021 schválil novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

 

Na základě schválených obecních vyhlášek se od 1. 1. 2022 mění pro všechny občany obce Krty způsob poplatku za odkládání odpadu, kdy byl zvolen takzvaný poplatek z nemovité věci dle kapacity.

 

Byl stanoven minimální základ dílčího poplatku za měsíc 60 l za 0,65 Kč (60 l x 0,65 Kč x 12 měsíců = 468 Kč). Každý přihlášený občan (poplatník) obce Krty musí uhradit částku 468 Kč za rok. Pokud si vlastník nemovitosti zvolí níže uvedený způsob vývozu komunálního odpadu, bude částka 468 Kč za rok na občana, zahrnuta v poplatku. Tedy bude vlastník nemovitosti platit pouze poplatek na základě zvoleného systému svozu komunálního odpadu.

 

Vlastník nemovité věci (domu, bytové jednotky) uhradí poplatek za nemovitost, tedy za všechny obyvatele nemovitosti. Vlastník nemovitosti zvolí níže uvedený způsob vývozu komunálního odpadu.

 

Ukládání směsného komunálního odpadu bude zajištěna do nádob o objemu 120 litrů.

Barva známky

zelená              52 x ročně (celoroční vývoz každý týden)             4 056 Kč

červená            40 x ročně (topné období každý týden, léto 1x 14 dní)    3 120 Kč

žlutá                 26 x ročně (celoročně 1 x 14 dní)       2 028 Kč

jednorázová známka                                                             78 Kč           

pytel 110 l                                                                              72 Kč

 

Pokud si vlastník nemovitosti nezvolí z výše uvedených způsobů vývozu komunálního odpadu a všechen odpad dokáže vytřídit, bude nucen zaplatit výše uvedený minimální dílčí poplatek 468 Kč. Tento poplatek je za odvoz vytříděného odpadu (papír, plasty, sklo) BIO odpad, nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad atd.)

 

Vlastníci nemovitostí sloužící k rekreaci si můžou vyzvednout odpadové pytle nebo jednorázové známky na OÚ obce Krty a zvolit si výše uvedený způsob vývozu komunálního odpadu na základě kterého dostanou  potřebný počet odpadových pytlů, nebo známek.

 

 

CNL IVEST - vyřizování žádostí - Vyžádejte se vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí .pdf (1.1 MB)

 

 

Vážení spoluobčané, 
spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které s vámi nyní můžeme komunikovat moderně a efektivně. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace o dění v obci  Krty, a to prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.

Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu? 

·         poslech běžných hlášení rozhlasu přímo z mobilu

·         novinky z úřadu přímo do telefonu

·         upozornění na krizové situace - výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, atd. 

·         pozvánky na sportovní a kulturní akce

·         pozvánky na brigády dobrovolníků, kteří rádi v obci pomáhají

·         účast ve veřejných anketách

 

Registrace je zdarma. V registračním procesu si můžete nastavit, jaké informace vás zajímají. Vaše údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

 Jak se zaregistrovat? 

1.       Přes webovou stránku https://krty.mobilnirozhlas.cz/registrace

2.       Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas Stáhnout pro Android Stáhnout pro iOS

3.       Vyplněním registračního letáku a předáním na úřad obce Krty 

 registracni-letak-Krty.pdf (914.67 kB)

 

 

 

Upozornění k odstranění a okleštění stomoví a jiných porostů.pdf (77.67 kB)

 

                   

 

Oznámení 

Sběrný dvůr v Jesenici je opět otevřen.

 úterý: 12.00 - 17.00 hodin

sobota: 8.00 - 11.00 , 12.00 - 17.00 hodin 

Ostatní dny a státní svátky : zavřeno. 

 

Pohřebnictví: 

od 1.1.2021 můžete uzavírat nové smlouvy o nájmu hrobového místa. 

Nájem hrobového místa.

Nové smlouvy o nájmu hrobového místa na období 2021-2030 můžete uzavírat na Obecním úřadě Krty.

Úřední hodiny: Pondělí 8.30 - 10.00

                            Pátek 18:30 - 20:00

Nebo si můžete domluvit individuální termín na tel.:736 102 802 (T. Paradovský), či na e-mailu: obec@krty.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemní práce Milan Hudček.jpg (1.67 MB)

 

 

 

 

Žehnání domů : zde ke stažení